Hvem ringer forsikringsselskabet til, når skaden er sket..?

Når skaden er sket, er det rart med et godt forsikringsselskab. Hvad mon forsikringsselskabet siger i samme situation..? Når skaden er sket, er forsikringsselskabet glad for gode, hurtige og pålidelige håndværkere.
STS er specialister i forsikrings skader af enhver art - vand-, brand-, storm- eller svampeskader.

Gennem en længere årrække har vi været fast tilknyttet en række forsikringsselskaber. Udbedring af forsikrings skader stiller store krav til håndværkerne, og gennem årene har vi opbygget en stor erfaring i at håndtere dette arbejdsområde. Ofte er der jo tale om pludselig opståede skader, der kræver øjeblikkelig indsats og samtidig stor fleksibilitet i forhold til skadelidte, forsikringsselskab og eventuelt andre involverede.

STS har en betydelig ekspertise i at udbedre alle former for skader, uanset om det er svampeskader eller brandskader. Både mester og ansatte fra STS deltager på kurser under DTI og Dansk Bygningsanalyse.

Takket være vores erfaring på området løser vi altid opgaverne til alles tilfredshed, både forsikringsselskabet og skadelidtes. Det gælder både, hvis der skal udbedres og hvis der skal fornys totalt.